Contoh Jadual Kerja Dan Carta Alir Tugasan Geografi PT3 2014

Contoh Jadual Kerja Dan Carta Alir Tugasan Geografi PT3 2014
 
Contoh Kerangka Pelaksanaan Tugasan Geografi PT3 2014
Disertakan contoh kandungan perancangan, contoh jadual kerja dan contoh carta alir untuk panduan anda semua
 
JENIS TUGASAN : KAJIAN KES
Tugasan:
Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang kejadian / isu pencemaran alam sekitar (air,udara, bau, tanih) yang berlaku di  sekitar tempat  tinggal / kawasan sekolah calon. 

.
Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:
  1. Konsep dan takrifan pencemaran udara yang dikaji.
  2. Faktor atau punca kejadian pencemaran udara di kawasan kajian.
  3. Kesan kejadian pencemaran udara  kepada manusia dan alam sekitar di kawasan kajian.
  4. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kejadian pencemaran udara  di kawasan kajian.
KERANGKA PERLAKSANAAN TUGAS
Pelajar perlu memenuhi 3 kriteria
 
KRITERIA
SKOR (markah)
1
PERANCANGAN
10
2
PROSES AWAL
20
3
PROSES AKHIR
70
 
JUMLAH
100
 
  KRITERIA 1  :  KANDUNGAN PERANCANGAN

PERKARA
HURAIAN
v  jadual kerja
v  pengagihan kerja
v  objektif kajian
v  penentuan kaedah kajian
Menyediakan perancangan yang
*      sangat lengkap
*      tepat
*      realistik mempamerkan sikap bersungguh-sungguh
 
CONTOH JADUAL KERJA

 

HARI
TARIKH
AKTIVITI
CATATAN
HARI 1
Isnin
1  Julai 2014
·         Menerima soalan dan panduan rubrik perlaksanaan kajian
·       Tajuk: kejadian pencemaran udara di kawasan kajian.
·         Berbincang dengan guru bentuk pelaksanaan yang hendak dilakukan
 
HARI 2
Selasa
2  Julai 2014
·         Taklimat tentang kajian
·         membuat catatan hasil penerangan guru
 
HARI 3
Rabu
3 Julai 2014
·         mula mengumpul maklumat dalam internet mengenai konsep di makmal komputer dengam bimbingan guru
·         berbincang dengan guru hasil maklumat yang diperoleh
 
HARI 4
Khamis
4  Julai 2014
·         menyediakan borang temubual dengan bimbingan guru
·         waktu petang membuat temubual dengan jiran-jiran dan penduduk setempat mengenai kejadian jerebu di kawasan kajian.
·         dengan bimbingan guru
·         dengan rakan
HARI 5
Jumaat
5  Julai 2014
·         waktu petang membuat temubual dengan jiran-jiran dan penduduk setempat tentang faktor kejadian jerebu di kawasan kajian..
·         dengan rakan
 
HARI 6
Sabtu
6  Julai 2014
·         membuat temubual dengan jiran-jiran dan penduduk setempat yang pernah mengalami kesan jerebu dan minta cadangan untuk mengatasi jerebu di kawasan kajian.
HARI 7
Isnin
8  Julai 2014
·         membuat analisis daripada temubual 10 responden yang diperoleh.
·         menghasilkan bahan grafik yang sesuai.
·         dengan bimbingan guru
HARI 8
Selasa
9  Julai 2014
·         menulis laporan daripada hasil kajian di hadapan guru.
·         di hadapan guru geografi
HARI 9
Rabu
10  Julai 2014
·         menulis laporan daripada hasil kajian di hadapan guru.

·         menyemak laporan kajian dan bahan grafik.
 
HARI 10
Khamis
11  Julai 2014
·         membuat penambahbaikan
·         menghantar hasil kajian kepada guru
 
12 hingga 18 Julai
2014
·         Guru membuat pentaksiran
 
 
 
 
CONTOH CARTA ALIR
 
 
PROSES KAJIAN KES MENGENAI kejadian pencemaran udara  – PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 2014
 
 
  

Contoh Jadual Kerja Dan Carta Alir Tugasan Geografi T3 2014


 
 
JUMLAH MARKAH 10