Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018

Jadual Waktu Peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2018. Perhatian buat pelajar Darjah 6 tahun 2018 yang bakal menduduki peperiksaan UPSR tahun ini. Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia (LPM) telah mengeluarkan tarikh peperiksaan UPSR 2018.  Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018 iaitu Ujian Bertulis Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) ada dikongsikan dibawah ini selepas pengumuman rasmi dari LPM.

jadual upsr tahun 2018

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018 (Calon Biasa)

Peperiksaan UPSR akan dilangsungkan selama 5 hari bermula dari 20 hingga 24 dan 27 September 2018. UPSR, dahulunya Ujian Penilaian Sekolah Rendah merupakan peperiksaan yang dikhususkan dan diambil oleh pelajar-pelajar Tahun Enam pendidikan sekolah rendah.

Tarikh Peperiksaan

  • Ujian bertulis UPSR 2018 akan diadakan dari 20, 24 hingga 27 September 2018

Berikut adalah jadual penuh/ lengkap peperiksaan UPSR 2018 yang memaparkan tarikh peperiksaan/ masa, kod kertas dan tempoh masa peperiksaan dijalankan.

Khamis, 20 September 2018

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018

Isnin, 24 September 2018

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018

Selasa, 25 September 2018

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018

Rabu, 26 September 2018

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018

Khamis, 27 September 2018

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018

Muat turun atau downlaod jadual lengkap UPSR 2018 di LPM

BAHAGIAN D : CALON  – ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN

1.    ARAHAN AM

  • 1.1 Calon wajib menduduki  semua  kertas  peperiksaan  bagi  mata  pelajaran  yang  didaftar. Calon yang tidak  dapat  menduduki mana-mana  kertas  peperiksaan bertulis sama ada   kertas   peperiksaan   objektif   aneka   pilihan   atau   kertas peperiksaan   subjektif akan   dianggap TIDAK   HADIR bagi   mata   pelajaran berkenaan.  Calon  yang tidak  dapat  menduduki  atau  tidak  hadir sesuatu  kertas peperiksaan   dikehendaki   mengemukakan dokumen   sokongan seperti   surat perakuan  doktor  atau  surat  kebenaran  khas  Pengarah  Peperiksaan. Dokumen sokongan   ini   hendaklah   diserahkan   kepada  Ketua   Pengawas   Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2018
  • 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada K enyataan  Kemasukan Peperiksaan sebelum  peperiksaan.  Calon  hendaklah  memaklumkan  kepada  pihak sekolah sekiranya   terdapat   kesilapan   maklumat   dan   mengisi  Borang   Pembetulan Maklumat  Calon.  Calon  dikenakan  bayaran RM30.00.  Pembayaran  hendaklah dibuat  kepada  pihak JPN  atas  nama  Pengarah Peperiksaan menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos.
  • 1.3 Calon  hendaklah  membaca  Garis  Panduan  dan  Arahan  Peperiksaan  yang dinyatakan  dalam  Jadual Waktu  Peperiksaan UPSR 2018 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon.

ARAHAN DI DEWAN/BILIK PEPERIKSAAN

  • 2.1 Calon  hendaklah  berada  di  tempat  duduk  di  dalam  dewan/bilik  peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
  • 2.2 Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran/MyKid atau Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat  Perakuan  Pengenalan  Diri di  penjuru  kanan  sebelah  label  meja sepanjang  waktu  peperiksaan.  Calon  dilarang  menduduki  peperiksaan  tanpa dokumen berkenaan.
  • 2.3 Calon  dibenarkan  menduduki  peperiksaan  atas  budi  bicara  Ketua  Pengawas Peperiksaan  sekiranya  tiba 30  minit  selepas  peperiksaan  dimulakan.  Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.

Semoga adik-adik berjaya dalam Peperiksaan UPSR 2018 yang akan diadakan nanti. Doa menghadapi peperiksaan klik Doa Peperiksaan