Permohonan MRSM Tingkatan 4 2018 Online

Permohonan Kemasukan MRSM Tingkatan 4 2018 Online. Cara memohon MRSM Tingkatan 4 tahun 2018 untuk pelajar PT3 2017? Apakah syarat kemasukan, tarikh permohonan dan link applikasi? Dikongsikan dari Laman Web Rasmi Majlis Amanah Rakyat (MARA), Permohonan MRSM Tingkatan 4 2018 Online, Maktab Rendah Sains MARA (Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak) boleh dibuat secara online.

Permohonan MRSM Tingkatan 4 ambilan sesi 2018 dibuka dari 19 September sehingga 31 Oktober 2017. Tarikh yang sama juga terpakai untuk Permohonan MRSM Tingkatan 1. Pelajar yang berminat dan berkelayakan adalah dinasihatkan untuk membaca panduan dan syarat kelayakan sebelum memohon.

Permohonan MRSM Tingkatan 4 2018 Online

Permohonan Kemasukan Ke MRSM Tingkatan 4 2018 Online

Berita baik buat pelajar tingkatan 3 PT3 2017 yang berpotensi dan berminat, anda boleh membuat permohonan kemasukan ke Tingkatan Empat (4) MRSM 2018 secara online. Berikut adalah diantara maklumat penting permohonan:-

MARA mempelawa pelajar TlNGKATAN TIGA 2017 yang berminat dan cemerlang dalam sahsiah diri dan akademik untuk kemasukan ke MRSM tingkatan 4 tahun 2018. Keutamaan adalah diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah di luar bandar dan bandar.

 • Tarikh Buka : 19 September 2017
 • Tarikh Tutup : 31 Oktober 2017

Berikut dikongsikan maklumat permohonan kemasukan ke MRSM Tingkatan 4 2018 secara online meliputi syarat permohonan, applikasi permohonan dan program MRSM yang ditawarkan.

Syarat Kelayakan Permohona MRSM Tingkatan 4

Pemohon hendaklah mempunyai keperibadian yang baik dan memenuhi syarat kelayakan umum dan akademik seperti di bawah:

 1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia
 2. Pelajar tingkatan tiga yang bersekolah di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan.
 3. Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Berasrama Penuh lntegrasi (SBPI) Kementerian Pendidikan Malaysia tidak dibenarkan memohon dan tidak akan ditawarkan ke MRSM.Memiliki sikap diri yang positif
 4. Tahap kesihatan yang baik dan mampu menjalani program kecerdasan fizikal.
 5. Pelajar bersedia untuk tinggal di asrama sepanjang tempoh pengajian dan mematuhi arahan serta peraturan dengan penuh disiplin.
 6. Memperoleh keputusan minimum 6A 4B (Semenanjung Malaysia) dan 5A SB (Sabah & Sarawak) dalam Pentaksiran Tingkatan Tiga (P13) tahun 2017 (tidak termasuk mata pelajaran Bahasa Tambahan dan Pendidikan Kesenian).
 7. Pemohon perlu memperoleh gred A bagi mata pelajaran Matematik dan Sains.
 8. Aktif kegiatan kokurikulum dan bersedia mengikuti pelbagai program yang dianjurkan.
  Sentiasa menjaga nama baik keluarga, MRSM dan MARA.

Program Yang Ditawarkan (Aliran) Di MRSM Tingkatan 4

Terdapat tiga program yang berteraskan Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) ada dilaksanakan di MRSM iaitu:

i. MRSM Program Sistem Pendidikan Maktab Rendah Sains MARA (SPMRSM Premier)

Program ini melaksanakan Sistem Pendidikan MRSM.

ii. MRSM Program SPMRSM Teknikal

SPMRSM Teknikal menerapkan elemen teknikal melalui mata pelajaran Sains Kejuruteraan yang merangkumi ilmu Kejuruteraan Mekanikal dan Kejuruteraan Elektrik & Elektronik.

iii. MRSM Program SPMRSM Sains Keusahawanan

SPMRSM Sains Keusahawanan menerapkan elemen keusahawanan melalui mata pelajaran Prinsip Perakaunan dan Ekonomi Asas.

Permohonan MRSM Tingkatan 4 2018

A. CARA MEMOHON KATA LALUAN DAN MENGISI BORANG ONLINE

Pemohon baru perlu mendapatkan kata laluan permohonan secara atas talian (online) mela|ui laman web seperti berikut: Selepas mendapat kata laluan, pemohon mestilah mengisi borang permohonan online me|a|ui laman web yang sama :

 • https://mohon.mrsm.edu.my/form4/login.jsp

Nota Pengisian Borang MRSM Form 4

 1. Permohonan kata laluan adalah percuma. Tempoh permohonan kata laluan dibuka mulai 19 September hingga 31 Oktober 2017.
 2. Pemohon perlu mengisi nombor telefon bimbit dan emel yang boleh dihubungi untuk memudahkan penyaluran maklumat permohonan.
 3. Pilih MRSM yang dinyatakan mengikut program semasa mengisi borang permohonan online.
 4. Pemohon perlu mengisi semua maklumat di dalam borang permohonan online dan memastikan borang tersebut dihantar secara online dan dicetak. Untuk maklumat lanjut sila layari laman web MARA di alamat: http://www.mara.gov.my

B. ONLINE SELF-ASSESSMENT (OLSA)

Pemohon perlu menjawab OLSA bagi mata pelajaran Keperibadian dalam tempoh yang ditetapkan di pautan (link) yang akan diberikan dalam cetakan borang permohonan.

Tempoh mengisi borang permohonan online dan menjawab OLSA ialah mulai 19 September hingga 31 Oktober2017.

 

Maklumat Dan Panduan Kemasukan

Pemohon dinasihatkan untuk merujuk kepada iklan dan syarat permohonan dalam PDF di bawah ini:-

Semakan Keputusan MRSM Tingkatan 4 2018

 1. Pemohon boleh menyemak keputusan ke MRSM jangkaan pada bulan Februari 2018.  Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan sehingga 30 April 2018, permohonan dianggap tidak berjaya
 2. Hanya permohonan yang memenuhi syarat kelayakan sahaja akan dipertimbangkan. Permohonan yang tidak lengkap seperti tidak menghantar borang permohonan secara online tidak akan dipertimbangkan
 3. Pemohon yang berjaya akan ditempatkan di MRSM yang bersesuaian mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh MARA.
 4. Pemohon yang ditawarkan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Berasrama Penuh lntegrasi (SBPI) Kementerian Pendidikan Malaysia tidak akan ditawarkan ke MRSM. Keputusan Jawatankuasa Pengambilan Pelajar MRSM adalah muktamad.

Rayuan MRSM

 1. Pemohon yang tidak berjaya pada pengambilan pertama akan diberi peluang mengemukakan rayuan secara online (tertakluk kepada markah ketika menduduki UKKM – OLSA). 
 2. Jika gagal ketika UKKM, pemohon tidak dibenarkan merayu (tiada butang rayuan ketika semakan dibuat). 
 3. Begitulah seterusnya proses permohonan rayuan sehingga semua tempat pelajar MRSM telah dipenuhi

Untuk adik-adik semua, selamat membuat Permohonan MRSM Tingkatan 4 2018 Online. Semoga anda berjaya mendapat tawaran kemasukan ke MRSM yang dihajati.