Contoh Cara Buat Proses Awal Tugasan Sejarah PT3 2014

Contoh Cara Buat Proses Awal Tugasan Sejarah PT3 2014


Draf awal/ kerangka /proses awal ( kena buat dan hantar kepada cikgu ) yang ini 30 markah

Contoh Cara Buat Proses Awal Tugasan Sejarah PT3 2014


Kredit kepada Cikgu Razak atas panduan ini

Contoh Cara Buat Proses Awal Tugasan Sejarah PT3 2014

Jadual kerja

 
1. Objektif kajian
 
·         Mengenalpasti isu-isu perpaduan kaum secara umum
·         Mengenalpasti kepentingan perpaduan kaum kepada negara ini
·         Menghuraikan cabaran dan kekangan dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara ini
·         Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia
2. Menetapkan kaedah kajian
·         Membaca akhbar tempatan
·         Merujuk buku teks atau rujukan
·         Melayari internet berkaitan dengan isu perpaduan
 
3. Menetapkan tajuk – perpaduan kaum di Malaysia
 
4. Menyediakan kerangka kasar penulisan
 

Kerangka awal

 
a. Tajuk rencana- Perpaduan kaum di  negara ini
b. Nama penulis – nama awak
c. Isi kandungan
 
Pengenalan isu perpaduan secara umum
Dasar pecah dan perintah British
Sistem pendidikan zaman british
Pendudukan Jepun
Peristiwa 13 Mei
 
Kepentingan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja)
          mewujudkan masyarakat harmoni dan aman
          memelihara kedaulatan Negara
          mewujudkan perasaan cinta kepada Negara/ patriotism
          meningkatkan imej Negara di mata dunia
          membangunkan ekonomi negara
          mengekalkan kestabilan politik
          membina masyarakat yang saling menghormati
 
Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja )
Peristiwa 13 mei
Sistem pendidikan penjajah
Penubuhan parti politik
Isu perkauman ( bahasa , budaya , pendidikan , agama , kerakyatan
Dasar pebdidikan kebangsaan
 
 
Cabaran mengekalkan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja )
kewujudan pelbagai aliran sekolah
– parti politik berasaskan kaum
– kesan dasar penjajahan british
Sikap individulistik dalam masyarakat
Penyalahgunaan media sosial – menimbulkan isu sensitif
Campurtangan kuasa luar
 
 

Langkah untuk mengekalkan dan menetapkan perpaduan kaum di Malaysia ( huraikan 3 aja )

Kempen kerajaan
Program RIMUP
Gotong royong
Rumah terbuka
Sambutan perayaan
Program sukan
Slogan I Malaysia
Aktiviti kokurikulum
 
Membuat rumusan
          Keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin
          Berdasarkan peristiwa sejarah lama (  ) kita wajar ……..
          Memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara
 
Meletakkan rujukan
Akhbar
Buku- Buku teks sejarah tingkatan 3 , KPM, DBP , 2007, KL
Majalah
Internet
 
Pelaksanaan kerja
Bil
Tarikh
Huraian/ perkara/ aktiviti
Catatan
1
30/6/2014
Mendengar taklimat daripada guru
 
2
 
Membuat rujukan lanjut ke laman web kementerian Pendidikan/ LPM
 
 
3
 
Bertanya guru untuk mengenalpasti tugasan
 
4
 
Menentukan tajuk tugasan
 
5
 
Membuat kajian perpustakaan
 
6
 
Membuat kajian internet
 
7
 
Membuat kerangka kasar
 
8
 
Merujuk guru tentang huraian tugasan
 
9
 
Membuat draf akhir
 
10
15/7/2014
Menulis rencana ikut format
 
11
16/7/2014
Menyemak tugasan
 
12
17/7/2014
Menghantar laporan
 


Semoga perkongsian Contoh Cara Buat Proses Awal Tugasan Sejarah PT3 2014 bermanfaat buat pelajar.
Read more: http://rossacalla.blogspot.com/2014/07/draf-perancangan-dan-proses-awal-sejarah-pt3-2014.html#ixzz36gy294a2 
Follow us: @rossacalla on Twitter | PerlingPutih on Facebook