Contoh Kajian Kes Pencemaran Alam PT3

Contoh Kajian Kes Pencemaran Alam Tugasan Geografi PT3 2014. Pencemaran Alam Sekitar – Contoh tugasan Geografi PT3 2014 Tingkatan 3.

Contoh Kajian Kes Pencemaran Alam
  • PANDUAN CARA BUAT TUGASAN SEJARAH PT3 TAHUN 2014 KLIK SINI
  • PANDUAN CARA BUAT TUGASAN GEOGRAFI PT3 TAHUN 2014 KLIK SINI
Berikut adalah contoh tugasan lengkap dan tips menyiapkan tugasan Geografi PT3.
Contoh Kajian Kes Pencemaran Alam Tugasan Geografi PT3 2014

Contoh Kajian Kes Pencemaran Alam Tugasan Geografi PT3 2014

Berikut adalah contoh tugasan lengkap dan tips menyiapkan tugasan Geografi PT3.

PT3 Geografi 2014 : Konsep & Definisi

Konsep yang diterangkan mestilah dihuraikan dengan tepat dan betul beserta contoh yang relevan. Berikut merupakan konsep/definisi yang boleh dijadikan rujukan kepada pelajar:

Pencemaran Udara

Menurut Wikipedia, pencemaran udara bermaksud satu keadaan yang melibatkan bahan kimia, jirim zarahan yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya perubahan dan ketidakselesaan. Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negatif kepada manusia, tumbuhan dan haiwan. Antara penyebab utama pencemaran udara adalah melalui pembebasan asap kenderaan, pelepasan asap kilang dan sebagainya.

Pencemaran Air

Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pencemaran air didefinikan sebagai apa-apa perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, haba, biologi atau radioaktif iaitu mana-mana bahagian alam sekitar yang melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan ini sehingga menjejaskan kegunaannya dan menyebabkan suatu keadaan berbahaya dan memudaratkan kesihatan kepada orang awam. Water pollution juga memberi kesan kepada hidupan lain termasuk hidupan akuatik.

Pencemaran Tanih

Pencemaran tanih dapat ditakrifkan sebagai perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Ia disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk cecair atau pepejal. Pembuangan sampah saran dan kumbahan yang tidak terkawal merupakan salah satu punca yang menyebabkan pencemaran tanah berlaku.

Read more: http://rossacalla.blogspot.com/2014/07/contoh-tugasan-geografi-pt3-2014-isu-pencemaran-udara.html#ixzz36NFFqDbW
Follow us: @rossacalla on Twitter | PerlingPutih on Facebook

Read more: http://rossacalla.blogspot.com/2014/07/pencemaran-alam-sekitar-tugasan-geografi-pt3.html#ixzz36rNnJ1Gd
Follow us: @rossacalla on Twitter | PerlingPutih on Facebook