Nota Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 Malayan Union

Nota Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 Malayan Union. Untuk makluman pelajar, dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 Malayan Union yang berkaitan tentang Malayan Union Dan Persekutuan Tanah Melayu yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pelajar ketika mengulangkaji sebelum peperiksaan SPM.

Nota Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 Malayan Union

Nota Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 Malayan Union

Malayan Union Dan Persekutuan Tanah Melayu

 • Malayan Union (MU) diperkenalkan tahun 1946
 • Ia membangkitkan gerakan nasionalisme Melayu
 • Orang Melayu menentang MU yang dianggap cuba menjajah Tanah Melayu dan menghapusklan ketuanan Melayu
 • Ketuanan Melayu bermaksud semangat cinta akan apa saja berkaitan bangsa Melayu seperti hak politik, bahasa, budaya dan adat istiadat
 • Tentangan ini melahirkan Persekutuan Tanah Melayu pada Februari 1948

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Tanah Melayu Selepas Kejatuhan Jepun[/button]

 • Jepun kalah tahun 1945
 • Tanah Melayu dikuasai Parti Komunis Malaya (PKM) selama 14 hari
 • PKM banyak melakukan keganasan
 • Tanah Melayu menjadi huru-hara
 • Keadaan diselamatkan oleh Pentadbiran Tentera British (PTM) atau British Military Administration (BMA)
 • BMA merupakan pentadbiran bercorak tentera oleh British sebelum Malayan Union diperkenalkan

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Keganasan 14 Hari[/button]

 • Jepun meninggalkan Tanah Melayu selepas kalah
 • Berlaku “kekosongan Politik” kerana tiada kuasa yang memerintah
 • Kekosongan politik – Suatu masa atau keadaan sesebuah negara atau negeri yang tidak mempunyai sebuah kerajaan atau pemerintah
 • PKM mengambil kesempatan untuk menguasai keadaan Tanah Melayu
 • Tanah Melayu dikuasai oleh cawangan tentera PKM iaitu Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA) selama 14 hari
 • Tentera MPAJA dikenali sebagai “Bintang Tiga”
 • MPAJA telah menguasai bandar, daerah-daerah penting, balai polis dan pejabat pentadbiran kerajaan
 • MPAJA juga menjalankan :
  • Undang-Undang sendiri seperti menghukum sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun
  • Mengenakan cukai kepala, cukai harta & cukai tanah
 • Antara keganasan MPAJA :
  • Menculik dan menyeksa sesiapa yang dianggap bersubahat dengan Jepun
  • Menghukum penduduk yang menganiayai orang Cina
  • Merampas harta benda orang kampung
  • Membunuh sesiapa yang dianggap bersalah
 • Contoh / Peristiwa keganasan :
  • Di Batu Pahat – PKM membunuh seorang penghulu yang dianggap bersubahat dengan Jepun
  • Pegawai Daerah yang cuba berunding juga dibunuh
  • Di Jelebu, Negeri Sembilan – PKM mencemarkan masjid dan surau
  • Di Kampung Bakor & Sungai Manik, Perak – PKM membakar rumah-rumah yang berpenghuni di waktu malam
 • Kesan keganasan :
  • Berlaku ketegangan kaum kerana kebanyakan anggota PKM orang Cina
  • Penduduk Melayu bangkit menentang PKM
  • Berlaku huru-hara di bebarapa tempat di Semenanjung Tanah Melayu :
   • Contohnya di Batu Pahat dan Muar – Orang Melayu pimpinan Kiai Salleh Karim bergabung tenaga menyerang orang Cina di bandar Batu Pahat
 • Berjaya dihalang oleh Pegawai Daerah Batu Pahat, Dato’ Onn Jaafar
 • Ketegangan kaum ini berjaya diatasi oleh Pentadbiran Tentera British

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Pentadbiran Tentera British[/button]

 • Merupakan pentadbiran tentera yang diperkenalkan British pada September 1945
 • Diketuai oleh Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Sir Ralph Hone
 • Tujuan PTB melaksanakan suatu pentadbiran peralihan sebelum sebuah pentadbiran awam diperkenalkan
 • Antara kejayaan PTB :
  • Menghapuskan kuasa PKM selama 14 hari di Tanah Melayu
  • Memujuk PKM dan MPAJA serah senjata
  • Kawal dan hentikan pergaduhan kaum
  • Wujudkan keamanan dan tegakkan undang-undang
 • Kesan :
  • Berjaya mengamankan Tanah Melayu
  • British perkenalkan Malayan Union

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Malayan Union (MU)[/button]

 • Diisytiharkan British pada 1 April 1946 di King’s House (Carcosa Seri Negara), Kuala Lumpur
 • Gabenor pertama adalah Sir Edward Gent
 • MU menggantikan PTB di Tanah Melayu
 • Malayan Union merupakan :
  • Usaha British mengukuhkan pengaruh politik dan ekonominya di Tanah Melayu
  • Penjajahan secara mutlak oleh British

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Tujuan Penubuhan Malayan Union[/button]

 • Mengurangkan & mengawal kuasa politik orang Melayu
 • Menjimatkan perbelanjaan British – NNS, NNMB dan NNMTB
 • Menjamin terus penguasaan British terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu
 • Memastikan sumbangan golongan imigran tidak terjejas sebagai sumber tenaga kerja, pelabur & pengembang ekonomi Tanah Melayu
 • Mengukuhkan pertahanan British di Tanah Melayu & Asia Tenggara
 • Mewujudkan suatu pentadbiran cekap & seragam
 • Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri
 • Membentuk satu bangsa Malayan Union

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Ciri-Ciri Malayan Union[/button]

 • MU berjaya mengubah status Tanah Melayu daripada negeri naungan kepada sebuah Tanah Jajahan Mahkota
 • Negeri naungan – Negeri yang dilindungi oleh British & raja2 Melayu masih menjadi ketua negeri
 • Tanah Jajahan Mahkota – Negeri yang diperintah oleh British secara langsung berada di bawah Parlimen British iaitu Melaka & Pulau Pinang
 • MU mewujudkan satu pentadbiran bersifat ‘kesatuan’
 • Ciri-ciri utama :
  • NNMB, NNMTB & NNS digabungkan menjadi satu unit politik
  • Dibentuk Majlis Eksekutif & Majlis Undangan Malayan Union
  • Malayan Union diketuai oleh seorang Gabenor British yang dilantik oleh Raja England
  • Kewarganegaraan sama rata melalui prinsip jus soli yang menjadi asas kerakyatan MU
  • Raja-raja menjadi ahli Majlis Melayu (Majlis Raja-Raja Melayu) yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu
  • Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir
  • Parlimen British menjadi pemutus undang-undang MU

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Bentuk Pentadbiran Malayan Union[/button]

 • Parlimen British – Pemutus undang2 MU
 • Gabenor MU – Dilantik Raja England
 • Gabenor dibantu oleh Majlis Eksekutif, Majlis Undangan dan Majlis Melayu (Majlis Raja-Raja Melayu)
 • Pesuruhjaya Negeri – Sebagai ketua pentadbir setiap negeri

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Reaksi Penduduk Tempatan Terhadap Malayan Union[/button]

Terdapat pelbagai reaksi (tindak balas) ada yang menyokong dan ada yang menentang :

a) Golongan Yang Menyokong Malayan Union :

 • Disokong sekumpulan kecil orang Melayu yang radikal dan golongan imigran
 • Antara golongan radikal Melayu :
  • PKMM – Parti Kebangsaan Melayu Malaya
  • PKMM ditubuhkan Oktober 1945 oleh PKM di Ipoh dan Presiden pertamanya ialah Mokhtaruddin Lasso, Ketua Rejimen 10 Melayu, PKM
  • API – Angkatan Pemuda Insaf
  • AWAS – Angkatan Wanita Sedar
  • BATAS – Barisan Tani Malaya
 • Alasan sokongan :
  • MU akan menyatukan sistem pentadbiran Tanah Melayu
  • Mu melahirkan pentadbiran baru & tidak berasaskan kuasa raja dan pembesar Melayu
  • Menyokong kerakyatan terbuka
  • Penyatuan pentadbiran agama Islam bagi seluruh Tanah Melayu
  • Percaya dengan janji British akan memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu
 • Antara golongan yang menyokong pendirian radikal Melayu :
  • MDU (Malayan Democratic Union) – Parti politik yang berpusat di Singapura dan ahlinya terdiri daripada yang berpendidikan Inggeris
  • AMCJA (All Malayan Council of Joint Action) – Merupakan gabungan golongan imigran diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock
 • Alasan sokongan :
  • MU menguntungkan kerana kerakyatan yang terbuka kepada sesiapa sahaja
  • MDU mencadangkan Singapura dimasukkan ke dalam MU

b) Golongan Yang Menentang Malayan Union :

 • Ditentang kebanyakan peribumi Tanah Melayu
 • Sebab-Sebab Penentangan :
  • Penghapusan kedaulatan dan kuasa Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu, hilang takhta dan maruah, pungutan zakat diletakkan di bawah kuasa gabenor British
  • Tamadun Orang Melayu terhakis – Sistem beraja, bahasa Melayu, tulisan Jawi, Ketuanan Melayu tercabar dan orang Melayu akan hilang tanah air
  • Kerakyatan yang terlalu liberal – Jus soli mengancam status quo orang Melayu dan jumlah orang Melayu terancam akibat kerakyatan imigran terlalu mudah
  • Membantah tindakan Sir Harold MacMichael mengancam Raja-Raja Melayu – Turun takhta dan tidak diberi masa cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Cara Penentangan Terhadap Malayan Union[/button]

i. Secara Individu

 • Peranan Dato’ Onn Jaafar
 • Pada 23 Januari 1946 beliau menulis surat kepada akhbar Utusan Melayu
 • Tujuan – Menyeru orang Melayu mengadakan kongres dan menubuhkan U.M.O (United Malays Organization)
 • Raja-Raja Melayu membantah MU dengan menghantar surat kepada Setiausaha Tanah Jajahan kerana dipaksa menerima MU
 • Kesan – Bantahan orang Melayu menimbulkan kesedaran Raja-Raja Melayu supaya berganding bahu menentang MU
 • Sokongan – Tindakan orang Melayu disokong bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu seperti Frank Swettenham, R.O Winstedt, Sir Frederick Weld dan Sir Cecil Clementi
 • Mereka menentang cadangan MU secara terbuka dalam akhbar The Times di London

ii. Melalui Akhbar

 • Menyuarakan bantahan melalui akhbar Majlis, Utusan Melayu dan Warta Negara
 • Akhbar Majlis – Akhbar pertama menyeru orang Melayu menentang Mu
 • Utusan Melayu – Pada 12 Oktober 1945 menyeru Raja-Raja Melayu berfikir jika MU tidak ditentang
 • Warta Negara – Pada 14 November 1945 menggesa orang Melayu menentang MU

iii. Secara Kolektif (Beramai-Ramai)

Penentangan lebih berbentuk penyertaan masyarakat iaitu secara demonstrasi, menubuhkan persatuan-persatuan Melayu, menubuhkan Kongres Melayu 1946 dan mengadakan rapat umum

 • Orang Melayu mengadakan demonstrasi secara aman
  • Contoh demonstrasi :
   • Di Alor Setar – Seramai 50 000 orang
   • Di Kota Bharu – Seramai 10 000 orang
   • Di Johor Bharu – Orang ramai berkumpul di hadapan Masjid Sultan Abu Bakar
  • Tujuan demonstrasi :
   • Membantah cara Sir Harold MacMichael memperoleh tandatangan Raja-Raja Melayu
   • Membantah MU yang akan menghapuskan kedaulatan negeri-negeri Melayu dan kedudukan orang Melayu sebagai anak negeri
  • Contoh slogan yang digunakan :
   • “Tanah Melayu Hak Melayu, Malayan Union Tidak Dikehendaki”
   • “Bersatu Teguh Bercerai Roboh”
 • Menubuhkan Persatua-Persatuan Melayu
  • Banyak persatuan Melayu ditubuhkan & dihidupkan semula
  • Tujuan – Menentang Mu secara berorganisasi
  • Contoh – Persatuan Melayu Terengganu dan Persatuan Kebangsaan Melayu Selangor
  • Persatuan-persatuan menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London
  • Mereka menolak sama sekali pentadbiran MU
  • Contoh – Telegram Islamic Voice of Malaya, Pulau Pinang
 • Menubuhkan Kongres Melayu 1946
  • Kongres Melayu pertama diadakan pada 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur
   • Dihadiri 41 buah persatuan dari seluruh Semenanjung Tanah Melayu
   • Dirasmikan oleh Sultan Selangor iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah dan menderma sebanyak $500
   • Pengerusi Kongres Melayu yang pertama – Dato’ Onn Jaafar
   • Hasil kongres – Bersetuju menubuhkan United Malays National Organization (UMNO) atau Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PEKEMBAR)
   • Mendapat sambutan hebat
   • Orang ramai membawa sepanduk patriotik menentang MU
   • Tampil berucap – Wakil kaum Ibu iaitu Che Maznah & wakil kanak2
   • Kata-kata – “Wahai bapa-bapa kami, peliharalah hak-hak kami sementara kami besar” menjadi pendorong dan penguat semangat perjuangan
  • Kongres Melayu Kedua diadakan pada 30 hingga 31 Mac 1946
   • Tujuan – Membantah pengisytiharan MU yang akan diadakan pada 1 April 1946
   • Dihadiri 9 wakil persatuan2 negeri Melayu
   • Mesyuarat diadakan di pejabat akhbar Majlis di Kuala Lumpur
   • Memutuskan 3 perkara penting :
    • Meminta Raja-Raja Melayu memulaukan majlis pelantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor MU
    • Meminta orang Melayu yang dilantik menganggotai sebarang majlis pentadbiran , MU memulaukan pelantikan itu
    • Menuntut orang Melayu berkabung selama 7 hari dengan melilitkan kain putih pada songkok
 • Mengadakan rapat umum
  • Diadakan semasa lawatan L.D. Gammans & David Rees Williams (ahli Parlimen British) di setiap bandar pada Mei 1946
  • Tujuan lawatan untuk melihat sejauh mana orang Melayu benar-benar menentang MU
  • Orang Melayu berkumpul di Singapura, Johor Bharu, Muar, Batu Pahat, Rembau, Seremban, Klang, Kuala Lumpur, Ipoh, Alor Setar dan George Town
  • Orang Melayu membawa sepanduk yang mengutuk MUdan Sir Harold MacMichael

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Peranan Kaum Wanita Dalam Menentang Pelaksanaan Malayan Union[/button]

 • Memainkan peranan penting menyokong penuh perjuangan UMNO menentang MU
 • Contoh / Peristiwa :
  • Halimahton Majid – Pemimpin Kaum Ibu UMNO, Rembau berucap dalam perhimpunan kaum ibu membantah MU
  • Datin Puteh Mariah Ibrahim Rashid – Setiausaha Kaum Ibu UMNO yang pertama telah mengetuai Bahagian Wanita Perikatan Melayu Perak dan bergabung tenaga dengan Kaum Lelaki menyokong Kongres Melayu 1946
  • Cikgu Zahara Abdullah – Berucap menentang MU di Batu Pahat
  • Di Selangor, Persatuan Kaum Ibu Selangor telah ditubuhkan khusus menentang MU
 • Peranan kaum ibu ini telah mendapat pujian daripada Dato’ Onn Jaafar

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Penubuhan UMNO[/button]

 • Keputusan penubuhan UMNO dibuat dalam Kongres Melayu 1946 di Kuala Lumpur
 • Pada 11 Mei 1946, sebanyak 29 buah persatuan menandatangani penubuhan UMNO di Istana Besar, Johor Bharu
 • Yang Dipertua pertama – Dato’ Onn Jaafar
 • Tujuan Penubuhan UMNO :
  • Menjadi wadah perjuangan orang Melayu bagi memperkasa kemajuan bangsa
  • Tujuan penubuhan berubah mengikut keperluan semasa
 • Contoh perubahan :
  • Tahun 1946
   • Menentang Malayan Union
   • Menyatukan orang Melayu daripada seluruh Semenanjung Tanah Melayu
   • Mewujudkan satu organisasi nasional
   • Menjaga kepentingan politik dan ketuanan Melayu
   • Memajukan pendidikan orang Melayu
   • Melindungi kepentingan orang Melayu tetapi belum bersedia menuntut kemerdekaan
  • Tahun 1949
   • Menjalankan fungsi sebuah parti siasah (berkaitan politik dan pentadbiran) di Tanah Melayu yang sempurna sebagai penyatu bangsa Melayu
   • Menjalankan ikhtiar dan langkah dengan tujuan mendirikan sebuah kerajaan merdeka yang memerintah Tanah Melayu
   • Memajukan orang Melayu dalam hal berkaitan dengan perkara siasah, kebajikan hidup, kebudayaan dan ikhtisas (berkaitan ekonomi)
   • Menjadi pelindung kedaulatan tanah air
   • Mula menuntut kemerdekaan

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Perjuangan Tokoh UMNO[/button]

 • Tokoh2 UMNO terlibat secara langsung dalam jawatankuasa penggubalan perlembagaan UMNO tahun 1949

i. Dato’ Onn Jaafar (1946-1951)

 • Yang Dipertua UMNO pertama
 • Merupakan pengasas UMNO
 • Mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Kuala Kangsar dan England
 • Sebelum memimpin UMNO, beliau bertugas sebagai Pegawai Tadbir Johor dan wartawan yang terkenal
 • Tahun 1946 dilantik menjadi Menteri Besar Johor kerana berjaya memulihkan keamanan di Batu Pahat semasa pergaduhan kaum (keganasan 14 hari)
 • Merupakan orang pertama menyeru orang Melayu bersatu secara berorganisasi di peringkat nasional
 • Beliau mencadangkan ditubuhkan sebuah parti politik bertujuan menentang MU
 • Berjaya menganjurkan Kongres Melayu 1946 di Kuala Lumpur
 • Sumbangan terbesar – Menyatukan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan berjaya menumbangkan MU
 • Menjelajah ke seluruh Tanah Melayu untuk menunjukkan kepada Britisih bantahan orang Melayu terhadap MU
 • Berjaya memujuk raja2 Melayu memulaukan upacara pelantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor MU
 • Menjadi ahli jawatankuasa yang menggubal Perlembagaan UMNO tahun 1949
 • Beliau mengambil beberapa perlembagaan parti luar negara sebagai panduan

ii. Dato’ Panglima Bukit Gantang (1905-1959)

 • Nama sebenar – Abdul Wahab bin Abdul Aziz
 • Merupakan Setiausaha Agung UMNO pertama
 • Berpendidikan di Anderson School, Ipoh, Perak dan Inner Temple, England
 • Apabila MU diperkenalkan beliau menubuhkan Perikatan Melayu Perak – Tujuan menyokong Kongres Melayu menggagalkan MU
 • Beliau menjadi Ketua Bahagian UMNO Perak dari tahun 1948-1953

iii. Dato’ Nik Ahmed Kamil Nik Mahmud (1909-1977)

 • Merupakan Ahli Jawatankuasa UMNO Pusat dan Ketua UMNO Kelantan
 • Mendapat pendidikan di Sekolah Majlis Agama Islam, Kota Bharu dan Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak
 • Beliau melanjutkan pelajaran ke Lincoln’s Inn, London, England
 • Beliau menjadi peguam yang bertauliah
 • Pernah menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri sebelum menjadi Menteri Besar Kelantan tahun 1948-1955

iv. Zainal Abidin bin Ahmad @ Zaaba (1895-1973)

 • Dianggap seorang intelektual Melayu
 • Digelar Pendeta Bahasa Melayu yang ulung
 • Berasal dari Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Jempol, Kuala Pilah, Negeri Sembilan
 • Terlibat dalam Kongres Melayu tahun 1946
 • Dato’ Onn Jaafar meminta beliau menguruskan persidangan kongres tersebut
 • Beliau juga mencadangkan kepada Dato’ Onn Jaafar supaya menambah perkataan “kebangsaan” atau national ke dalam United Malays Organization (UMO) menjadi United Malays National Organization (UMNO)

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Perjuangan dan Perkembangan UMNO[/button]

 • Berjaya memajukan orang Melayu dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan
 • Sebuah parti yang memperjuangkan perpaduan orang Melayu seluruh Semenanjung Tanah Melayu
 • UMNO mewakili kepentingan orang Melayu yang menjadi dasar perjuangan UMNO
 • Perjuangan utama UMNO adalah :
  • Menumbangkan MU
  • Menyatupadukan orang Melayu
  • Memperjuangkan ‘ketuanan Melayu’
  • Menghapuskan semangat kenegerian & kedaerahan orang Melayu
  • Mewujudkan sebuah parti politik bercorak kebangsaan
  • Memajukan pendidikan orang Melayu
  • Mengusahakan kemajuan ekonomi & kebajikan orang Melayu
 • Beberapa mesyuarat agung diadakan di bandar-bandar besar :
 • Contoh :
  • Jun 1946 – Di Kota Bharu, Kelantan
  • Tahun 1948 – Di Pulau Pinang dan dirasmikan Sultan Kedah iaitu Sultan Badlishah
  • Biasanya mesyuarat agung UMNO dirasmikan oleh sultan atau raja2 Melayu setempat
  • Menunjukkan perjuangan UMNO direstui
 • Tahun 1946 – Piagam UMNO 1946 dibentuk yang merupakan perlembagaan UMNO pertama
 • Tujuan – Sebagai garis panduan untuk UMNO bergerak
 • Piagam ini mempunyai 5 bab
 • Tahun 1949 – Perlembagaan UMNO 1949 yang pertama diluluskan untuk menjadikan UMNO sebuah parti politik yang kukuh

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Identiti UMNO[/button]

i) Logo UMNO 

Logo UMNO

 • Dalam tulisan Jawi iaitu perkataan PEKEMBAR
 • Cogan kata “HIDUP MELAYU” dicipta oleh Dato’ Onn Jaafar untuk menyatukan ahli UMNO
 • Cogan kata ini sebenarnya merupakan slogan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor pimpinan Dato’ Onn Jaafar sendiri
 • Bulan Mac 1950 cogan kata ini ditukar kepada “Merdeka” atas cadangan wakil Pemuda Bahagian UMNO Batu Pahat iaitu Syeikh Gharieb Raub

ii) Bendera UMNO 

Bendera UMNO

 

 • Terdiri daripada warna :
  • Merah – Keberanian
  • Putih – Kesucian dan Keikhlasan
  • Kuning – Lambang raja
  • Hijau – Keris hijau lambang agama Islam dan tamadun Melayu
 • Pemilihan bendera diputuskan dalam persidangan UMNO di Ipoh, Perak pada Jun 1946
 • Dicadangkan oleh Ikatan Setia Kampung Baru, Kuala Lumpur
 • Bendera UMNO pertama kali dikibarkan pertama kali pada Mesyuarat Agung UMNO di Pulau Pinang 27 Julai 1947

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948[/button]

 • Persekutuan Tanah Melayu (PTM) ditubuhkan pada 1 Februari 1948
 • Tujuan menggantikan MU
 • Merupakan kejayaan penting kepada perjuangan orang Melayu

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Rundingan Awal Ke Arah Penubuhan PTM[/button]

i. Rundingan Menolak Pelaksanaan MU

 • Sejak Januari hingga Mei 1946 orang Melayu mengadakan bantahan secara aman
 • Tujuan menolak MU
 • Mei 1946 Raja-Raja Melayu mengadakan pertemuan dengan British di Kuala Kangsar
 • Tujuannya menyampaikan pandangan menolak MU
 • Jun 1946 – Rundingan UMNO dengan British di Pulau Pinang
 • Kesan :
  • British mengadakan rundingan rasmi dengan Raja-Raja Melayu dan UMNO
  • Raja-Raja Melayu dan UMNO menyerahkan satu memorandum menyatakan bantahan terhadap MU secara rasmi

ii. Rundingan Menubuhkan PTM

 • Pada 25 Julai 1946 Jawatankuasa Eksekutif ditubuhkan
 • Dianggotai pegawai kanan British, wakil Raja-Raja Melayu dan wakil UMNO
 • Perbincangan rasmi diadakan beberapa kali di King’s House, Kuala Lumpur
 • Beberapa tuntutan dikemukakan, antaranya :
  • Raja-Raja Melayu dan orang Melayu menolak semua prinsip dan struktur MU
  • Mereka mahukan sebuah bentuk persekutuan bagi seluruh Semenanjung Tanah Melayu
  • Mereka menolak kerakyatan jus soli
  • Mereka mahu taraf negeri naungan bagi negeri Melayu dipulihkan semula
  • Mendesak Raja-Raja Melayu menjadi ketua negeri-negeri Melayu
 • Kesan rundingan :
  • British setuju membentuk PTM kerana tidak mahu orang Melayu menentang secara kekerasan
  • British tidak mahu Parti Komunis Malaya mempengaruhi orang Melayu
  • Sikap sederhana orang Melayu yang sentiasa bekerjasama dengan British dan sikap pemimpin-pemimpin UMNO sentiasa berunding menyedarkan British
  • British mengubah dasarnya & melaksanakan dasar dekolonisasi (proses membebaskan negeri yang dijajah) yang digalakkan oleh PBB
  • Rundingan berakhir dengan termeterai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 21 Januari 1948
  • Pada 1 Februari 1948 PTM dibentuk dan majlis menandatangani diadakan di King’s House, Kuala Lumpur

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Ciri-Ciri Utama Persekutuan Tanah Melayu 1948[/button]

 • Konsep Raja Berperlembagaan diperkenalkan
 • Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan menggantikan Majlis Melayu
 • Perlindungan istimewa diberikan kepada orang Melayu dan diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British
 • Syarat kerakyatan diperketatkan
 • Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri-negeri Melayu kecuali Singapura
 • Pesuruhjaya Tinggi British menjadi Ketua Persekutuan dan dibantu Majlis Mesyuarat Eksekutif dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Perbezaan Antara Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu Dengan Malayan Union[/button]

Persekutuan Tanah Melayu

 1. Ketua Pentadbiran
  • PTB
  • Raja-Raja Melayu
 2. Kuasa Peringkat Pusat
  • Majlis Mesyuarat Eksekutif
  • Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan
  • Majlis Raja-Raja Melayu
 3. Kuasa Peringkat Negeri
  • Sultan
  • Menteri Besar
  • Majlis Mesyuarat Negeri
 4. Ketua Agama dan Adat
  • Sultan Negeri
 5. Bahasa Pentadbiran
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris

Malayan Union

 1. Ketua Pentadbiran
  • Gabenor British
 2. Kuasa Peringkat Pusat
  • Parlimen British
 3. Kuasa Peringkat Negeri
  • Pesuruhjaya Negeri-Negeri
  • Majlis Mesyuarat Negeri
 4. Ketua Agama dan Adat
  • Gabenor British
 5. Bahasa Pentadbiran
  • Bahasa Inggeris

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Perbezaan Kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu Dengan Malayan Union[/button]

Persekutuan Tanah Melayu

A. Secara Kuatkuasa Undang-Undang

 • Jus soli terbuka kepada Rakyat Raja dan Rakyat British
 • Pemohon yang lahir diluar negeri tetapi bapanya adalah rakyat raja atau rakyat British

B. Secara Permohonan

 • Pemohon yang berusia 21 tahun, tiada rekod jenayah dan bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu
 • Mereka yang berusia 21 tahun & telah tinggal selama 8 tahun daripada 12 tahun di Tanah Melayu serta boleh bertutur Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris

Malayan Union

A. Secara Kuatkuasa Undang-Undang

 • Jus soli bagi mereka yang lahir di Malayan Union, Singapura & Tanah Jajahan British yang lain

B. Secara Permohonan

 • Pemohon yang tinggal selama 5 tahun daripada 7 tahun dari tarikh permohonan
 • Anak angkat pemohon yang telah menjadi rakyat Malayan Union

Semoga Nota Sejarah Tingkatan 3 Bab 2 Malayan Union yang dikongsikan ini dapat membantu pelajar memahami tentang Persekutuan Tanah Melayu dan Malayan Union dan berjaya menjawab soalan SPM nanti.