Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun. Untuk makluman pelajar, dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun yang berkaitan tentang Peningkatan Tamadun Awal Manusia yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pelajar ketika mengulangkaji sebelum peperiksaan SPM.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Peningkatan Tamadun

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Tamadun India[/button]

a) Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik (Peranan pendidikan dalam Tamadun India)

 • Mementingkan keagamaan
 • Agama Hindu sebagai teras
 • Didominasi oleh kaum lelaki
 • Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • BahasaSanskrit merupakan medium pengajaran penting
 • Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitan veda
 • Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha
 • Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah
 • Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma
 • Lahir university agama Buddha, iaitu Nalanda

b) Tujuan Pendidikan

 • Adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • Segala hukuman agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama
 • Untuk capai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan
 • Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains
 • Pendidikan di India bertujuan untuk menambah ilmu
 • Bertujuan mengatasi buta huruf
 • Pendidikan juga untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan. Aspek penekanan dalam pendidikan
 • Mementingkan keagamaan dan agama Hindu
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • Seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya veda yang mengandungi
  peraturan ritual, mentera, dan lagu-lagu agama
 • Mereka juga harus belajar karya sainstifik dan falsafah

c) Pusat Dagangan dan Pelabuhan di India

 • Anga
 • Kalinga
 • Karusa

d) Pelabuhan Penting di India

 • Tamralipti
 • Ghantashala
 • Kadura
 • Broach
 • Chual
 • Kalyan
 • Cambay

e) Hasil Dagangan di India

 • Senjata
 • Gading gajah
 • Emas
 • Berlian
 • Mutiara

f) Perusahaan di India

 • Pengeluaran tekstil
 • Kain kapas
 • Sutera
 • Barang emas
 • Mutiara
 • Batu permata

g) Sresthin

 • Persatuan perdagangan dan perusahaan
 • Wujud disetiap bandar
 • Contoh persatuan itu ialah persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit
 • Matlamatnya untuk mengawal harga, kualiti barang, dan gaji pekerja
 • Undang-undang telah digubal untuk mengawal persataun
 • Pelaksanaan undang-undang telah diawasi oleh raja.

h) Cukai di India

 • Diperkenalkan sejak Zaman Maurya
 • Hasil pertanian dan hasil buah-buahan
 • Untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja

i) Negara yang menjalinkan Hubungan Dagangan dengan India

 • Hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonia, Sri langka, Rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggra
 • Sejak tahun 100M, perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu. Kemajuan yang dicapai dalam bidang perdagangan tamadun India
 • Aktiviti perdagangan mengalami perkembangan pesat kerana melibatkan
 • Perdagangan di dalam wilayah India dan perdagangan luar seperti Maedonia, Sri langka, rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggara
 • Pusat Perdagangan iaitu Anga, Kalinga, dan Karusa yang menghasilkan senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara
 • Mempunyai pelabuhan yang menghubungkan India dengan Negara luar seperti Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul, kalian dan Cambay
 • Di setiap bandar wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai sresthin antaranya persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit
 • Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja
 • Raja menggubal undang-undang untuk mengawasi perjalanan persatuan perdagangan
 • Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik dengan menggunakan mata wang sebagai medium jual beli. Contoh bentuk mata wang emas dan dikenali sebagai dinara, wang perak dan wang daripada cangkerang siput
 • Terdapat sektor perusahaan seperti pengeluaran tekstil, kain kapas, sutera, perusahaan yang berasaskan barangan emas, mutiara dan batu permata
 • Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai hasil perdagangan seperti hasil pertanian dan buah-buahan
 • Cukai dipungut untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja
 • Perdagangan dengan Alam Melayu telah berkembang untuk mendapatkan hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah, dan besi
 • Dari China pula seperti tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Tamadun China[/button]

a) Jenis Kegiatan Ekonomi Zaman Dinasti Shang

 • Kemajuan dalam pertanian
 • Perdagangan dalam negeri dan maritim
 • Perusahaan
 • Pembentukan persatuan perniagaan

b) Sumbangan Tamadun China dalam Bidang Pertanian

 • Dalam bidang pertanian tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman
 • Kolar kuda digunakan untuk kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, dan
 • Kereta sorong beroda serta penyisir tanah
 • Sistem penenaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah
 • Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang
 • Sistem pengairan seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal
 • Kawalan terhadap banjir dengan pembinaan terusan.

c) Kesan Perkembangan Perusahaan Dalam Tamadun China

 • Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han lagi
 • Perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di laur China seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat
 • Hasil dagangan dibawa melalui jalan darat, iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudian melaluai Jalan Laut mulai zaman Dinasti Tang
 • Buktinya terdapat tembikar China di tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal di kawasan-kawasan tersebut
 • Hasil perusahaan China bukan sahaja didagangkan ke luar tetapi didagangkan dalam negeri China sendiri
 • Muncul persatuan perdagangan yang membawa kepada kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar
 • Perkembangan ekonomi yang pesat dicetuskan oleh perkembangan system perhubungan, iaitu pembinaan jalan raya, jambatan, dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu.

Semoga Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun yang dikongsikan ini dapat membantu pelajar memahami Peningkatan Tamadun Awal Manusia dan berjaya menjawab soalan SPM nanti.