Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun. Untuk makluman pelajar, dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun yang berkaitan tentang Peningkatan Tamadun Awal Manusia yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pelajar ketika mengulangkaji sebelum peperiksaan SPM.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Peningkatan Tamadun

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Tamadun India[/button]

a) Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik (Peranan pendidikan dalam Tamadun India)

 • Mementingkan keagamaan
 • Agama Hindu sebagai teras
 • Didominasi oleh kaum lelaki
 • Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • BahasaSanskrit merupakan medium pengajaran penting
 • Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitan veda
 • Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha
 • Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah
 • Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma
 • Lahir university agama Buddha, iaitu Nalanda

b) Tujuan Pendidikan

 • Adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • Segala hukuman agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama
 • Untuk capai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan
 • Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains
 • Pendidikan di India bertujuan untuk menambah ilmu
 • Bertujuan mengatasi buta huruf
 • Pendidikan juga untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan. Aspek penekanan dalam pendidikan
 • Mementingkan keagamaan dan agama Hindu
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • Seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya veda yang mengandungi
  peraturan ritual, mentera, dan lagu-lagu agama
 • Mereka juga harus belajar karya sainstifik dan falsafah
SEE ALSO  Senarai Perbuatan Yang Membatalkan Solat

c) Pusat Dagangan dan Pelabuhan di India

 • Anga
 • Kalinga
 • Karusa

d) Pelabuhan Penting di India

 • Tamralipti
 • Ghantashala
 • Kadura
 • Broach
 • Chual
 • Kalyan
 • Cambay

e) Hasil Dagangan di India

 • Senjata
 • Gading gajah
 • Emas
 • Berlian
 • Mutiara

f) Perusahaan di India

 • Pengeluaran tekstil
 • Kain kapas
 • Sutera
 • Barang emas
 • Mutiara
 • Batu permata

g) Sresthin

 • Persatuan perdagangan dan perusahaan
 • Wujud disetiap bandar
 • Contoh persatuan itu ialah persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit
 • Matlamatnya untuk mengawal harga, kualiti barang, dan gaji pekerja
 • Undang-undang telah digubal untuk mengawal persataun
 • Pelaksanaan undang-undang telah diawasi oleh raja.

h) Cukai di India

 • Diperkenalkan sejak Zaman Maurya
 • Hasil pertanian dan hasil buah-buahan
 • Untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja

i) Negara yang menjalinkan Hubungan Dagangan dengan India

 • Hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonia, Sri langka, Rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggra
 • Sejak tahun 100M, perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu. Kemajuan yang dicapai dalam bidang perdagangan tamadun India
 • Aktiviti perdagangan mengalami perkembangan pesat kerana melibatkan
 • Perdagangan di dalam wilayah India dan perdagangan luar seperti Maedonia, Sri langka, rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggara
 • Pusat Perdagangan iaitu Anga, Kalinga, dan Karusa yang menghasilkan senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara
 • Mempunyai pelabuhan yang menghubungkan India dengan Negara luar seperti Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul, kalian dan Cambay
 • Di setiap bandar wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai sresthin antaranya persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit
 • Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja
 • Raja menggubal undang-undang untuk mengawasi perjalanan persatuan perdagangan
 • Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik dengan menggunakan mata wang sebagai medium jual beli. Contoh bentuk mata wang emas dan dikenali sebagai dinara, wang perak dan wang daripada cangkerang siput
 • Terdapat sektor perusahaan seperti pengeluaran tekstil, kain kapas, sutera, perusahaan yang berasaskan barangan emas, mutiara dan batu permata
 • Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai hasil perdagangan seperti hasil pertanian dan buah-buahan
 • Cukai dipungut untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja
 • Perdagangan dengan Alam Melayu telah berkembang untuk mendapatkan hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah, dan besi
 • Dari China pula seperti tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi
SEE ALSO  Pendaftaran Pemilih Pilihan Raya : Cara Daftar Mengundi

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Tamadun China[/button]

a) Jenis Kegiatan Ekonomi Zaman Dinasti Shang

 • Kemajuan dalam pertanian
 • Perdagangan dalam negeri dan maritim
 • Perusahaan
 • Pembentukan persatuan perniagaan

b) Sumbangan Tamadun China dalam Bidang Pertanian

 • Dalam bidang pertanian tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman
 • Kolar kuda digunakan untuk kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, dan
 • Kereta sorong beroda serta penyisir tanah
 • Sistem penenaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah
 • Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang
 • Sistem pengairan seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal
 • Kawalan terhadap banjir dengan pembinaan terusan.

c) Kesan Perkembangan Perusahaan Dalam Tamadun China

 • Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han lagi
 • Perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di laur China seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat
 • Hasil dagangan dibawa melalui jalan darat, iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudian melaluai Jalan Laut mulai zaman Dinasti Tang
 • Buktinya terdapat tembikar China di tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal di kawasan-kawasan tersebut
 • Hasil perusahaan China bukan sahaja didagangkan ke luar tetapi didagangkan dalam negeri China sendiri
 • Muncul persatuan perdagangan yang membawa kepada kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar
 • Perkembangan ekonomi yang pesat dicetuskan oleh perkembangan system perhubungan, iaitu pembinaan jalan raya, jambatan, dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu.
SEE ALSO  Contoh Surat Permohonan Latihan Industri Praktikal

Semoga Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun yang dikongsikan ini dapat membantu pelajar memahami Peningkatan Tamadun Awal Manusia dan berjaya menjawab soalan SPM nanti.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*