Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam. Untuk makluman pelajar, dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam yang berkaitan tentang Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pelajar ketika mengulangkaji sebelum peperiksaan SPM.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam

Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

Kerajaan Bani Umaiyah

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Latar Belakang[/button]

 • Mengamalkan Sistem Warisan
 • Jawatan Ketua Pemerintah Kerajaan Islam diwarisi secara turun temurun / pemerintahan monarki
 • Diasaskan oleh Muawiyah Abu Sufyan
 • Selepas penyerahan kuasa oleh Hassan bin Ali untuk mengelakkan perpecahan umat Islam
 • Nama kerajaan mengambil nama sempena keturunan Bani Umaiyah iaitu Umaiyah Abdu Shams
 • Terbahagi kepada dua tahap :
  • Tahap pertama berpusat di Damsyik
   • Pemimpinnya memakai gelaran Khalifah
  • Tahap kedua berpusat di Cordova
   • Pemimpinnya memakai gelaran Amir

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Pembaharuan Kerajaan Bani Umaiyah dalam Sistem Pentadbiran[/button]

 • Sistem Khalifah iaitu pelantikan Khalifah sebagai Ketua Pemerintah
 • Sistem Wazarah iaitu pelantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran di bahagian kerajaan pusat
 • Gabenor dilantik sebagai Ketua Pentadbiran Wilayah
 • Sistem urus setia :
  • Beberapa pegawai utama dilantik mengumpul rekod, mengurus surat menyurat
  • Urusan pentadbiran dibahagi kepada bebarapa bahagian iaitu bahagian surat menyurat, bahagian cukai, bahagian polis, bahagian ketenteraan dan kehakiman
 • Sistem Hijabah :
  • Seorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang ingin menemui khalifah, mengawal keselamatan khalifah dan pemegang amanah
  • Wujud sistem pengurusan pentadbiran yang sistematik kerana setiap jawatan yang dibentuk jelas fungsinya
  • Empat jabatan ditubuhkan iaitu Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am dan Jabatan Urusan Cap Mohor Pemerintah
  • Sistem Ketenteraan diperkemaskan iaitu penubuhan Jabatan Ketenteraan (Diwanul Jundi) untuk pertahanan Negara
  • Penubuhan angkatan tentera darat dan laut

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Sumbangan dalam Bidang Sosial[/button]

 • Ilmu pengetahuan semakin maju
 • Kota Basrah dikenali sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu
 • Lahir ilmuwan seperti :
  • Khalil ibn Ahmad
  • Sibawayhi
  • Al Farazdaq
  • Jarir Umar ibn Abi Rabia’h
  • Jamil al-Uzri
 • Bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi negara
 • Tanda bunyi dan baris diperkenalkan pada tulisan Al-Quran
 • Perkembangan ilmu agama
 • Taraf kesihatan turut diberi perhatian / pembinaan Hospital pertama di Damsyik
 • Pembinaan hospital kusta
 • Buku rujukan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
 • Perkembangan dalam bidang kimia
 • Perkembangan dalam bidang astronomi

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Sumbangan dalam Bidang Perundangan[/button]

 • Hakim mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad dengan berpandukan Al- Quran, Sunnah atau Ijmak
 • Hakim tidak boleh mempengaruhi mana-mana pihak / bebas / tidak cenderung mana mana aliran politik pemerintah
 • Hakim mestilah adil dalam penghakiman

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Faktor-Faktor Kejatuhan[/button]

 • Rasa tidak puashati Golongan Mawali yang menganggap mereka telah didiskriminasikan
 • Mereka tidak diberi jawatan yang layak untuk mereka
 • Mereka dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi
 • Golongan Mawali menyertai Gerakan Abbasiyah menentang Bani Umaiyah
 • Para khalifah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat
 • Para khalifah mengabaikan ajaran Islam
 • Menentang pemilihan Khalifah mengikut Sistem Warisan
 • Penentang Golongan Syiah dan Khawarij

Kerajaan Bani Abbasiyah

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah[/button]

 • Kegemilangan ketika pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid dan Puteranya Al-Makmun
 • Kota Baghdad menjadi pusat intelektual dan penyebaran ilmu
 • Karya-karya asing diterjemahkan dalam bahasa arab
 • Karya falsafah dan sains Yunani diterjemahkan
 • Khalifah Harun Al-Rasyid mengasaskan Institusi Keilmuan iaitu Baitulhikmah
 • Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap :
  • Tahap Pertama iaitu mencatat idea atau percakapan
  • Tahap Kedua iaitu mengumpul idea yang serupa atau mengumpul hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam buku
  • Tahap Ketiga iaitu mengarang
 • Penglibatan Golongan Ulama dalam penulisan dalam bidang fikah, tafsir, sejarah, menyusun hadis dan sebagainya :
  • Imam Malik menyusun buku Al-Muwatta
  • Ibn Ishaq penyusunan sejarah hidup Nabi Muhammad S.A.W
  • Abu Hanifah penyusun fikah dan pendapat ijtihad
  • Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad b Hanbal
 • Terdapat pemisahan ilmu antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis
 • Terjemahan daripada bahasa sanskrit, suriani dan Yunani
 • Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan dalam bahasa Arab
 • Menghurai dan menambahbaikan dengan memuatkan keterangan dan ulasan dalam karya
 • Penubuhan pusat pengajian tinggi mempertingkatkan kegiatan penyelidikan
 • Hasil kajian sarjana Islam tersebar ke Eropah
 • Hasil karya Islam diterjemahkan dalam bahasa asing
 • Perkembangan Ilmu Islam menyebabkan masyarakat Eropah mengalami Zaman Pemulihan Budaya iaitu Renaissance

Kerajaan Turki Uthmaniyah

[button color=”” size=”” type=”outlined” target=”” link=””]Sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah kepada Dunia[/button]

 • Pembentukan Empayar Islam
 • Sebuah kesatuan orang Islam di seluruh dunia
 • Istanbul menjadi pusat pentadbiran Dunia Islam
 • Sultan Selim menguasai Makkah (1517), Kerajaan Turki Uthmaniyah dilihat sebagai pelindung kepada umat islam
 • Suleiman I memperkenal Sistem Perundangan
 • Undang-undang dikenali sebagai Kanun Suleiman
 • Merangkumi undang-undang mempertahankan membela nyawa, harta dan kehormatan setiap individu
 • Sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam
 • Pembentukan jawatan Kadi dan Mufti
 • Jawatan Sheikh-ul-Islam iaitu Ketua Ulama diperkenalkan
 • Tugasannya mengeluarkan fatwa
 • Koleksi fatwa Sheikh-ul-Islam merupakan sumbangan utama kerajaan Turki Uthmaniyah kepada agama dan sains undang-undang dan kekal hingga ke hari ini
 • Sektor ekonomi
 • Kedudukan geografi Istanbul sebagai kota atau pusat pertemuan perdagangan antara timur dan barat serta antara Dunia Islam dengan Dunia Bukan Islam
 • Jalinan perdagangan meliputi pelabuhan sepanjang Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hindi dan Laut Mediterranean
 • Membentuk Jalinan Perdagangan Dunia Islam berpusat di Istanbul
 • Menggalakkan kecemerlangan individu
 • Pembahagian masyarakat bergantung kepada hasil usaha setiap individu
 • Berlaku mobiliti sosial yang luas dalam masyarakat Eropah

[button color=”” size=”” type=”outlined” target=”” link=””]Faktor-Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah[/button]

 • Pegangan akidah yang kukuh
 • Memiliki akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam
 • Semangat Ghazi iaitu semangat pahlawan yang tidak gentar berkorban jiwa demi penyebaran Islam
 • Sistem Ketenteraan yang tersusun
 • Penggunaan senjata moden seperti meriam besar
 • Mempunyai tentera berkuda
 • Kumpulan Infantri yang kuat
 • Kumpulan Janissari iaitu kumpulan elit yang terlatih dalam selok belok peperangan
 • Mempunyai armada laut yang kuat
 • Mempunyai 300 buah kapal yang digunakan untuk mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean
 • Keadaan politik tidak stabil di Eropah
 • Akibat pertelingkahan dan peperangan di kalangan kerajaan-kerajaan kecil memudahkan penyebaran Islam di Eropah
 • Kejatuhan Kerajaan Byzantine memberi laluan untuk laluan untuk penyebar Islam
 • Institusi gereja tidak lagi menjadi pelindung kepada masyarakat
 • Penyalahgunaan kuasa, pergaduhan para pemimpin dan kekurangan wang dalam institusi gereja menyebabkan ramai penganut Kristian memeluk agama Islam
 • Dasar politik dan hubungan keagamaan
 • Menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi
 • Masyarakat Balkan tidak dipaksa memeluk Islam
 • Kerajaan Uthmaniyah mengiktiraf kedudukan, perundangan dan harta Gereja Ortodok
 • Dasar Sosial Islam
 • Menarik minat orang Kristian memeluk Islam
 • Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu dan bukannya keturunan
 • Sistem ini membolehkan individu mendapat imbuhan hasil daripada usahanya
 • Kerajaan Uthmaniyah membina semula sekolah, rumah sakit dan kawasan perdagangan demi kemudahan rakyat
 • Golongan sufi menekankan toleransi dan asimilasi dalam ajaran menarik ramai orang Kristian memeluk Islam

Semoga Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 Pembentukan Kerajaan Islam yang dikongsikan ini dapat membantu pelajar memahami Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya dan berjaya menjawab soalan SPM nanti.