Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

Berikut dikongsikan contoh soalan dan Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia untuk Sejarah Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4. Dikongsikan juga sedikit maklumat tentang BAB 4 TINGKATAN 5 – PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

  • Nota Ringkas boleh dirujuk di Tingkatan 5 Bab 4.
Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia Tingkatan 5 Bab 4
Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

Malayan Union

4.1.1 Sebab-Sebab Pengenalan Malayan Union
4.1.2 Ciri-Ciri Perjanjian Malayan Union 1946
4.1.3 Reaksi Terhadap Malayan Union
4.1.4 Tindakan Orang Melayu Menentang Malayan Union

4.2 Persekutuan Tanah Melayu
4.2.1 Faktor-faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
4.2.2 Langkah-langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
4.2.3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
4.2.4 Tokoh-tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948

4.3 Pergerakan Politik Di Sarawak & Sabah

Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

[junkie-alert style=”red”] Tema : 11.1 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia [/junkie-alert]
[junkie-alert style=”green”] Soalan : Pengenalan Malayan Union di Tanah Melayu 1946 telah membangkitkan penentangan masyarakat terhadap penjajahan British. Pada pendapat anda, sejauh manakah perpaduan rakyat dapat menjamin keharmonian negara kita? [/junkie-alert]

FORMAT ASPEK PERINCIAN MARKAH PENUH
Pengenalan Memahami latar belakang/sebab-sebab pengenalan Persekutuan Tanah Melayu 1948 1.  Pengenalan

Jelaskan latar belakang/sebab-sebab    pengenalan Persekutuan  Tanah Melayu 1948

5 markah
Isi dan Huraian Memahami reaksi masyarakat terhadap Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 2.  Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948

Jelaskan langkah-langkah Pembentukan persekutuan Tanah Melayu

 

 

 

30 markah
Menganalisis tindakan orang Melayu terhadap Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 3.  Tindakan orang Melayu terhadap Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

Bincangkan tindakan orang Melayu terhadap Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?

 

15 markah
Mengaplikasi perpaduan bangsa Malaysia dalam menjamin keamanan negara 4.  Perpaduan bangsa Malaysia dalam menjamin Keamanan Negara

Bagaimanakah perpaduan bangsa Malaysia dapat dipertingkatkan bagi menjamin keamanan negara?

 

15 markah
Menilai kejayaan Malaysia hasil daripada perpaduan bangsa Malaysia 5.  Kejayaan Malaysia hasil daripada perpaduan   bangsa Malaysia

Berdasarkan pemerhatian anda jelaskan     kejayaan yang dicapai oleh negara menerusi perpaduan bangsa Malaysia.

 

10 markah
Mencipta/menjana idea untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara 6.  Cabaran dan langkah mengekalkan     keamanan dan kemakmuran Negara

(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara  untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran (5m)

(b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5m)

 

10 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/

patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum

7.  Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme     Dalam memperkukuh perpaduan kaum     Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/     patriotisme dalam usaha memperkukuh     perpaduan kaum di Malaysia

 

10 markah
 

Kesimpulan

Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 8.  Rumusan

.    Pengetahuan yang diperoleh.

.    Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

.    Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

 

5 markah

Sumber : Meja Panitia SMK Tanjung Bunga

Cadangan Jawapan Sejarah Kertas 3 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia boleh dirujuk di Cadangan Jawapan Tingkatan 5 Bab 4.