Skema Jawapan Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme

Contoh Soalan Dan Skema Jawapan Sejarah Kertas 3 SPM. Berikut dikongsikan contoh soalan dan Skema Jawapan Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara untuk Kertas 3 Sejarah Tingkatan 5 SPM. Nota ringkas Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 dengan tajuk yang sama boleh dirujuk di Nota T5 B1.

Panduan Contoh soalan dan skema jawapan Sejarah Kertas 3 Yang Berkaitan

  1. Kemunculan dan perkembangan nasionalisme sehingga perang dunia kedua
  2. Nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua

 

Skema Jawapan Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme

Skema Jawapan Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara

  • Soalan Kertas 3 Bab 1 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara
  • Tema :10.1 Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang dunia Kedua

Soalan

Imperialisme Barat di Asia Tenggara sejak abad ke-16 didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi
ekonomi. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diteladani oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi Negara.

Calon diingatkan untuk menjawab soalan berdasarkan kepada kerangka jawapan di bawah ini.

FORMAT ASPEK PERINCIAN MARKAH PENUH
Pengenalan Memahami kehendak tugasan soalan 1.  Pengenalan

Jelaskan imperialism Barat di Asia Tenggara

 

 

5 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi dan Huraian

Memahami faktor- faktor imperialisme Barat 2.  Faktor-faktor imperialism Barat di Asia Tenggara

Bincangkan faktor-faktor imperialisme Barat Di Asia Tenggara.

 

 

30 markah

Menganalisis perubahan sistem politik di Asia Tenggara 3.  Huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di Negara-negara berikut:

(a) Fillipina

(b)  Thailand

 

 

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara 4.  Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia memajukan ekonomi Negara. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi Negara.

 

 

15 markah

Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi 5.  Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di  peringkat antarabangsa. Pada pendapat anda, sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa?

 

 

10 markah

Mencipta/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi menjamin kemajuan ekonomi negara 6.  Cabaran dan langkah menghadapi cabaran  pada abad ke-21

(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi Negara. (5m)

(b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. (5m)

 

 

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada perkembangan ekonomi negara 7.  Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara.

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh dalam usaha memajukan ekonomi Negara di peringkat globalisasi

 

 

10 markah

 

Kesimpulan

Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 8.  Rumusan

.    Pengetahuan yang diperoleh

.    Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

.    Harapan untuk masa depan ekonomi

Malaysia yang lebih cemerlang.

 

 

10 markah

 

Cadangan Jawapan Klik Asia Tenggara

Semoga Skema Jawapan Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara ini boleh dijadikan panduan dalam menjawab Soalan Kertas 3 Sejarah SPM.