Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah. Untuk makluman pelajar, dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah yang berkaitan tentang Perkembangan Di Eropah yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pelajar ketika mengulangkaji sebelum peperiksaan SPM.

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Perkembangan Di Eropah

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Zaman Gelap Di Eropah[/button]

a) Maksud Zaman Gelap

 • Eropah mengalami zaman mundur selepas kejatuhan tamadun Rom
 • Merupakan peringkat awal zaman Pertengahan
 • Eropah mengalami kemorosotan dalam bidang :
  • Ilmu pengetahuan
  • Perdagangan
  • Kehidupan perbandaran

b) Ciri-ciri Zaman Gelap

[button color=”” size=”” type=”square_outlined” target=”” link=””]Politik[/button]

 • Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan / pentadbiran wilayah musnah
 • Berlaku huru-hara
 • Kemunculan golongan Baron
 • Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
 • Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah
 • Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah
 • Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah
 • Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja
 • Pembentukan sistem feudal
 • Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak raja
 • Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana

[button color=”” size=”” type=”square_outlined” target=”” link=””]Ekonomi[/button]

 • Kegiatan ekonomi terhad
 • Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar
 • Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
 • Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam
 • Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian
 • Perniagaan secara kecil-kecilan
 • Perniagaan meneerusi sistem tukar barang
 • Penggunaan mataa wang dalam urusan peerdagangan terhad

[button color=”” size=”” type=”square_outlined” target=”” link=””]Sosial[/button]

 • Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah
 • Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan
 • Kemerosotan kehidupan perbandaran
 • Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

c) Ciri-Ciri Perubahan Zaman Kemuncak Pertengahan

 • Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal
 • Gereja menjadi ejen penyatuan
 • Peningkatan aktiviti pertanian
 • Kemunculan perdagangan
 • Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence
 • Lahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan , pedagang, ahli perbankan
 • Status sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah
 • Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik kepada rakyat
 • Parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat
 • Wujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah

d) Persamaan Sistem Feudal di Eropah dengan Ciri-Ciri Feudalisme yang terdapat dalam Masyarakat Melayu Tradisional

 • Raja menjadi penaung dalam negara
 • Raja memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak
 • Raja mempunyai pembesar-pembesar
 • Pembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istana
 • Pembesar memberi khidmat kepada raja
 • Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Zaman Renaissance[/button]

a) Maksud Renaissance

 • Berasal daripada perkataan Itali renisciment yang bermaksud kelahiran semula
 • Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni dalam Tamadun Yunani dan Rom
 • Menonjolkan keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya

b) Tokoh Zaman Renaissance

 • Leonardo Da Vinci
 • Michelangelo
 • Niccolo Machiavelli
 • Francesco Petrarch
 • Johann Sebastian Bach
 • Nicholas Copernicus
 • Galilei
 • Raphael

c) Faktor Kewujudan Gerakan Renaissance di Itali

 • Kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francesco Petrarch , Niccolo Machiavelli dan Giovanni Bocaccio
 • Semangat inkuari / semangat ingin tahu
 • Kemunculan bandar terkenal seperti Venice,Genoa, Florence ,Rom dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa
 • Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean
 • Berlaku pertembungan budaya,bahasa dan agama yang menjadikan Itali sebagai pusat perkembangan idea-idea baru
 • Bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah
 • Kemunculan pedagang-pedagang kaya di pelabuhan dan bandar utama di Itali dan mereka menjadi penaung (patron) kepada pelukis , ahli muzik, saintis dan penulis
 • Berlakunya persaingan antara bandar-bandar d Itali untuk mendapatkan tokoh seniman dan cendiakiawan
 • Paus di Rom menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
 • Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar ke bandar

d) Kesan Perkembangan Zaman Renaissance di Eropah

[button color=”” size=”” type=”square_outlined” target=”” link=””]Politik[/button]

 • Semangat inkuiri telah menggalakkan perkembangan dalam pelbagai bidang termasuk seni lukis,seni ukir, persuratan, politik, ekonomi dan sosial
 • Kemunculan monarki baru
 • Wujud kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan
 • Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
 • Kuasa gereja dan golongan bangsawan bertaambah kurang

[button color=”” size=”” type=”square_outlined” target=”” link=””]Ekonomi[/button]

 • Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas
 • Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
 • Perkembangan sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa
 • Mendorong perkembangan dalam kegiatan penjelajahan dan penerokaan
 • Kemajuan dalam bidang matematik ,geografi,kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi
 • Penekanan kepada ciri-ciri inkuiri , keobjektifan dan eksperimen
 • Perkembangan pelbagai ilmu sains seperti fizik,biologi ,kimia dan perubatan. Sosial
 • Manusia lebih bersedia menzahirkan emosi mereka
 • Mendorong kemajuan dalam seni muzik, lukisan dan ukiran
 • Melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri
 • Perubahan masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik , falsafah dan metafizik
 • Menekankan tanggungjawab sosial seseoraang dalam masyaarakat
 • Melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan manusia.
 • Mempunyai sifat inkuiri dan berani untuk meneroka

[button color=”” size=”” type=”round” target=”” link=””]Gerakan Reformation[/button]

a) Maksud Reformation

 • Suatu gerakan yang berlaaku di Eropah Barat pada abad ke 16
 • Berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru
 • Mempunyai kaitan dengan agama Kristian

b) Tokoh Gerakan Reformation

 • Martin Luther
 • Huldreich Zwingli
 • John Calvin

c) Faktor-Faktor Gerakan Reformation

 • Berlaku kepincangan , rasuah dan penyelewengan apabila Gereja Katolik meningkatkan usaha pembangunan keduniaan
 • Menentang gaya hidup penguasa gereja Katolik yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan
 • Menentang gaya hidup penguasa yang tidak begitu mencerminkan kehidupan keagamaan
 • Menentang amalan institusi gereja Katolik yang menjual sijil Indulgences iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa
 • Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan Bible dihasilkan cepat dan murah
 • Tindakan Martin Luther ,profesor ilmu teologi menentang amalan indulgences
 • Luther berpendapat dalam bidang pengibadatan,manusia harus bergantung kepada kekuatan rohaninya
 • Kejayaan gerakan ini didorong oleh penyebaran mazhab protestant

d) Kesan Gerakan Reformation

 • Agama Kristian terpecah kepada dua mazhab utama iaitu Katolik dan Protestan
 • Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing
 • Dalam jangka masa panjang timbul sikap toleransi antara penganut berbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka
 • Kuasa institusi gereja telah dicabar secara terbuka
 • Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang
 • Monarki baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom
 • Raja England (Raja Henry VIII) telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican

Semoga Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah yang dikongsikan ini dapat membantu pelajar memahami Perkembangan Di Eropah dan berjaya menjawab soalan SPM nanti.